Interview Charles Ratelband

In 2011 ontstonden jouw ideeën voor WindShareFund. Hoe zijn deze ideeën ontstaan en hoe heb je de eerste stappen tot de realisatie van WindShareFund gezet? “Ik had mijn eigen onderneming in onder meer vastgoedbeleggingen, maar merkte op den duur dat dit werk mij weinig voldoening meer gaf. Harde business waarbij het veelal ontbrak aan een vorm van idealisme en een na te streven groter doel dan uitsluitend winst realiseren. Ik had het gevoel te willen bijdragen aan een schonere, duurzame wereld. Vooral om die wereld in zijn huidige, adembenemende vorm te behouden. Toen ben ik gaan onderzoeken hoe ik het idee kon uitwerken met andere ondernemers en professionals uit mijn netwerk. Met WindShareFund wil ik me richten op duurzame energie, en dan met name windenergie. Een vorm van duurzame energie die relatief gezien grote impact heeft. Vooral in grote volumes. We hebben beleggingsfondsen gerealiseerd waarmee geïnvesteerd wordt in windmolenparken in Duitsland. Ik realiseerde me ook dat als ik écht impact wil hebben op de verduurzaming van de wereld, je als individu natuurlijk veel minder impact hebt dan met een grote groep. Daarom besloten we om de fondsen voor particulieren ook aantrekkelijk te maken met een lage instap van vijfhonderd euro. Naast een belegging, gaat het er ook om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in de energietransitie. Ieder binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.”

Dus je hebt beleggingsfondsen in windenergie opgericht die niet alleen bestemd waren voor grote investeerders, maar die voor de gemiddelde Nederlander ook interessant zijn? “Ja. En die lage instap bleek een succes! In 2015 lanceerden we het eerste fonds en binnen een jaar was het volgetekend. Daarop besloten we in 2016 een tweede fonds te openen en in 2017 werd het derde fonds al direct geopend. Allemaal binnen een relatief korte periode volgetekend. In totaal hebben deze drie fondsen een belegd vermogen van in totaal een kleine 25 miljoen euro, samengebracht door meer dan duizend participanten. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van onze deelnemers en trots op de behaalde resultaten.”

Waarom heb je je specifiek gericht op windenergie in Duitsland? Is Nederland niet makkelijker en toegankelijker? “Mijn uiteindelijke doel is een zo groot mogelijke impact hebben op de CO2-reductie en natuurlijk de natuur ontzien van onttrekking van fossiele brandstoffen door te investeren in alternatieven. Met windenergie in grote volumes, heb je dat alternatief voor handen. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor zonne-energie of biomassa, fantastisch, hoe meer hoe beter, maar windenergie is relatief het meest efficiënt. Vandaar dat die focus nu door ons wordt aangebracht. Eén windmolen wekt namelijk evenveel energie op als één hectare zonne-energie. Dus dan is de keuze snel gemaakt. We hebben voor windmolenparken in Duitsland gekozen omdat Duitsland verder ontwikkeld is op het gebied van duurzame energie. Die ontwikkeling is daar al eerder en sterker ingezet dan bijvoorbeeld in Nederland. Waar nu overigens ook snel stappen worden gezet. Van alle energie die in Duitsland wordt opwekt, is echter al circa veertig procent duurzaam. Daarnaast geldt bij onze buren en een sterke, stabiele energiewetgeving, die betekent dat elke kWh die wordt opwekt door windturbines, voor een vaste kWh-prijs moet worden afgenomen door de energiemaatschappijen. Vanuit die regeling wordt die prijs dus eigenlijk indirect geborgd door de Duitse staat.”

Stel, we beleggen in een fonds van WindShareFund, wat gebeurt er dan met ons geld? “We geven obligaties (ClimateBonds) uit, dus we halen geld op bij alle mensen die belangstelling hebben voor WindShareFund en dus willen investeren in windenergie. Met dat geld en bankfinanciering, kopen wij windturbines aan in Duitsland. Deze windturbines staan op het Duitse vaste land, draaien al en generen groene stroom. De stroomopbrengst verkopen we aan het Duitse net. Op jaarbasis genereren we grote aantallen kWh’s, die de opbrengst leveren om de rente uit te keren aan onze deelnemers.”

Hoe zie je de toekomst voor je en wat wil je met WindShareFund bereiken? “Door zoveel mogelijk in duurzame energie te investeren, willen we CO2-uitstoot steeds meer reduceren. De energietransitie versnellen en daarmee uiteindelijk klimaatverandering tegen gaan. We willen het bedrijf dan ook groter, beter en slagvaardiger maken om deze doelen te dienen. Hiermee beperken we ons niet alleen tot Nederland, maar we willen ook op korte termijn Europese fondsen gaan creëren. In eerste instantie focussen we ons op een uitbreiding naar België, Luxemburg en Frankrijk. Over vijf jaar willen we ons belegd vermogen van 25 miljoen euro vertienvoudigen naar 250 miljoen euro.”